Living Employment, Asesoramiento en franquicias para emprendedores, autoempleo.


¿DESEA CONVERTIRSE EN FRANQUICIADO LIVING?

Logo dunha formación "Living Employment" converteráste en consultor especialista en transaccións de compra e venda de negocios, traspasos, franquías. Homes e mulleres poden participar deste proxecto, necesitamos persoas emprendedoras, honestas, tolerantes, sinceras, responsables, optimistas e con espírito de sacrificio ás que lles guste o trato con clientes necesitados de asesoramento.

Que estean interesadas en construír o seu propio posto de traballo. Tamén se converterán en conselleiros de emprendedores, autoemprego, axudando a crear o futuro de moitas persoas, debendo ter unha gran responsabilidade e lealdade cara ao noso cliente emprendedor. Pensamos que o servizo, a superación, a paciencia, a sensibilidade, o respecto e a humildade de saber escoitar son as claves do éxito dun consultor Living.

Unha das vantaxes de ser consultor Living é a oportunidade de obter excelentes ingresos como franquiador.

Excelente investimento con retorno.

Canon: 8.700 euros.

Royalty: no fixo, variable.

Cando pechas unha operación unha porcentaxe é para publicidade.

 
 

Inicio | NOTICIAS INTERESANTES | Autoemprego | Franquias | Negocios | Contactar | Aviso Legal

Ligazóns de interese: Consulting Franquicia

Dereitos Reservados

www.livingemployment.com

Asesoramento en franquías para emprendedores, autoemprego, consultores en franquías, compra e venda de negocios, traspasos de negocios,
asesoría, franquías, emprendedor, compra e venda de negocios con garantía, franquiadores, franquiar, franquiarse, traspaso, traspasos, valoracións